L’Espai familiar inclusiu

L’espai familiar inclusiu és un espai de tardes, fora de l’horari escolar, on podran compartir vivències infants amb i sense necessitats específiques amb l’acompanyament dels seus pares i mares i el recolzament d’una persona/responsable de grup.

Oferim un espai en petit grup obert a tots els infants i famílies per afavorir la inclusió social, desenvolupant formes enriquidores de relació i aprenent de les diferències.

Un espai on es pugui sentir el valor de la inclusió des de l’amplitud lèxica i conceptual que se’n deriva: “Inclusió” prové del llatí “Inclusió” i significa “acció i efecte de posar quelcom a dins”.

Per aquest motiu “Crisol” ofereix un espai on tothom s’hi senti inclòs, dins d’una comunitat que estimi el valor i la riquesa relacional, cognitiva, comunicativa de la diferència en cada ésser humà; doncs cada ésser és únic i irrepetible, i està en el seu procés creatiu de creixement, de construcció de la pròpia identitat individual en un entorn comunitari. Petits i grans, tots estem immersos en aquest procés de desplegament dels propis potencials.

Per aquest motiu aquest espai acull les múltiples intel·ligències de les persones que en formen part, i té en compte de forma imprescindible a les famílies com a acompanyants, per incloure’ls en la cultura de la infància, de la que coneixem tant poc i que hem d’aprendre a escoltar. I no només com a acompanyants, doncs cada membre de cada família que acompanya és també un ésser en creixement que gràcies als infants pot coneixe’s més a si mateix/a des del mirall que ens aporta la infància.

Metodología de l’espai familiar

“ En el juego y solo en él, pueden el niño o el adulto crear y usar toda la personalidad, y el individuo descubre su persona solo cuando se muestra creador” (Winnicott)

Confiem en que els nens i les nenes saben el que necessiten per aprendre. Dins de l’espai ells són els que decideixen a on volen anar a jugar. Per això, a Crisol, cada infant tria en funció del seu desig i la seva necessitat.

En l’espai hi ha una persona responsable del grup que ofereix propostes de joc, per exemple un racó d’experimentació, un altre de contes, un més sensoriomotor, de joc simbòlic… i els infants no estan obligats a passar per tots els racons ni a anar a un racó en concret sinó que jugaran en aquell que més desitgin i més a gust s’hi trobin. Estaran el temps que creguin convenient sempre respectant unes normes de convivència i respecte envers als altres i al material.

Crisol ofereix materials naturals i diversos pensats per a infants de 0 a 7 anys que aniran variant segons les necessitats i interessos dels nens i nenes.

La persona responsable controla el ritme i la intensitat de l’activitat que va sorgint en funció dels diferents racons i del temps disponible per a aconseguir un entorn relaxat. Durant la sessió té un paper actiu perquè es doni la relació entre els infants amb necessitats específiques i sense i d’aquesta manera potenciar la comunicació entre tots els infants que comparteixen l’espai.

Es tracta de crear un espai segur per a l’infant que alhora sigui interessant per experimentar, jugar i comunicar-se tot vivint la diversitat, tant l’infant com l’adult, ja que pensem que és un valor molt important per la vida.

La família estarà present i de la manera que se senti més còmoda i natural, observant, jugant… és un moment per compartir, aprendre, relacionar-se i gaudir mitjançant el joc.

Al ser un espai inclusiu familiar permet sensibilitzar i donar valor a la diferència tant als infants com als familiars i oferint un espai de qualitat per incloure diferents formes d’existir, dignificant i naturalitzant la convivència entre infants amb diferents capacitats.

L’ espai familiar inclusiu ofereix l’oportunitat de créixer en un espai on es fomentin les potencialitats i no les carències dels individus i trencarà la dicotomia dels conceptes de normalitat i d’anormalitat per entendre que la neurodiversitat és el motor de l’evolució humana i les seves capacitats són també útils per la societat. Entenem neurodiversitat com a font de riquesa i un aprenentatge bidireccional molt potent entre families amb infants amb i sense Necessitats Educatives Específiques.

En definitiva valorem que és un espai que fomenta el respecte i l’escolta a l’altre, el valor de la diversitat, l’empatia i el principi de donar i rebre.

Els infants hauran d’estar acompanyats dels seus referents i s’haurà de respectar unes normes de convivència per a que els petits puguin manifestar‐se de forma lliure i espontània. Considerem que les activitats fora de l’horari escolar és bo compartir‐les amb les famílies per a enfortir els vincles entre ells, canviar rols establerts, jugar plegats i és una oportunitat per a observar el joc dels infants, per compartir i aprendre així de la cultura de la infància.

Horari de l’espai familiar

L’horari de l’espai familiar és de 17:30 a 18:30 amb la següent estructura:

Estructura Espai Familiar
Benvinguda i presentació de racons
Joc lliure i autònim amb una proposta més dirigida
Recollida i acomiadament